Tập hợp và phân bổ chi phí

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 25/06/2021 – Ngày cập nhật: 25/06/2021

Cuối kỳ, sau khi đã cập nhật đủ các chi phí phát sinh trong kỳ sẽ thực hiện tập hợp và phân bổ, hạch toán sổ cái:

Nợ 154 – chi tiết theo dự án

Có 621, 622, 623, 627 – chi phí kết chuyển, phân bổ

Xem hướng dẫn tại “Giới thiệu chung”.

Tập hợp, phân bổ chi phí và hạch toán được thực hiện tại menu: 

Dự án, công trình \ Bút toán phân bổ kết chuyển \ Tạo bút toán phân bổ, kết chuyển.

Trước đó phải thực hiện các khai báo tại 2 menu:

Dự án, công trình \ Bút toán phân bổ kết chuyển \ Khai báo bút toán phân bổ, kc chi phí cho dự án

Dự án, công trình \ Bút toán phân bổ kết chuyển \ Khai báo phân bổ từ dự án gián tiếp

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận