Tập hợp và phân bổ chi phí NVL – chi tiết theo mã vật tư

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Thực hiện tập hợp và phân bổ chi phí NVL cho trường hợp:

  1. Giá thành thành phẩm cần được theo dõi, tính toán để phân tích chi tiết theo từng mã vật tư (NVL).
  2. Chi phí NVL được phân bổ theo tiêu thức định mức NVL.

Khi này việc tính toán sẽ dựa vào số liệu của sổ kho.

Tại menu Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí, ở trường “Số liệu tính toán” chọn “1 – Chi tiết theo vật tư (lấy từ sổ kho)”.

Lưu ý: 

Nếu không rơi vào trường hợp trên thì tập hợp và phân bổ chi phí NVL thực hiện tại menu “Tập hợp và phân bổ cp NVL (không chi tiết theo vật tư), cp lương và cp chung”. Tại menu Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí, ở trường “Số liệu tính toán” chọn “0 – Không chi tiết theo vật tư (lấy từ sổ cái)”. Khi này việc tính toán sẽ dựa vào số liệu của sổ cái.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tính và cập nhật giá sản phẩm\Tập hợp và phân bổ chi phí NVL (chi tiết theo mã vật tư).

 • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc để thực hiện tính toán

Truy cập menu, chương trình sẽ hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Nhập các thông tin năm và kỳ tính toán.

Nhập Tk thpbcp cụ thể nếu chỉ tính cho một tk. Chương trình chỉ cho phép chọn các tk có “Số liệu tính toán  = 1 – Chi tiết theo mã vật tư (lấy từ sổ kho)”.

Bước 2. Thực hiện tính toán

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán theo các bước sau:

   1. Tập hợp, tính tổng chi phí phát sinh trong kỳ (Cp ps) theo từng tk thpbcp theo kiểu tập hợp đã khai báo.
   2. Phân bổ số tiền chi phí phát sinh của từng tk thbpcp được tính ở bước trên cho các đối tượng tính giá thành dựa theo kiểu phân bổ đã khai báo và số lượng sx trong kỳ của từng sản phẩm.
   3. Cộng chi phí dở dang đầu kỳ (Cp dddk) và số tiền phân bổ (Cp ps) để tính ra giá trị nhập kho (Cp cho sl nk) và chi phí dở dang cuối kỳ (Cp ddck) dựa vào số lượng nhập kho và số lượng dở dang cuối kỳ.

Lưu ý:

Nếu như các phát sinh nvl không được tính và áp giá ngay khi xuất kho thì trước khi tập hợp và phân bổ chi phí NVL thì phải thực hiện tính và áp giá cho các phiếu xuất kho NVL.
Nếu sản xuất qua nhiều công đoạn thì giá thành được tính từng bước theo từng công đoạn trước – sau. Và cũng phải tính và áp giá cho các thành phẩm ở cộng đoạn trước, trước khi tính giá thành cho bán thành phẩm/thành phẩm ở công đoạn hiện tại.

Bước 3. Xem kết quả tính toán

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả.

Đầu tiên là kết quả chi tiết theo vật tư.

Tiếp theo là tổng hợp cho từng sản phẩm (đối tượng tính giá thành).

Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel khi chọn “Kết xuất”.

Kết quả tính toán theo 3 nội dung nêu ở “Bước 2” ở trên có thể xem tại các báo cáo:

   1. Giá thành sản xuất\Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí\Báo cáo cp nvl phát sinh theo đối tượng tập hợp.
   2. Giá thành sản xuất\Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí\Báo cáo phân bổ vật tư cho các sản  phẩm.
   3. Giá thành sản xuất\Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí\Báo cáo phân bổ nvl cho sản phẩm dở dang và sp nhập kho.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận