Tạo năm làm việc mới

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

Các lưu ý:

    1. Không phải tạo năm làm việc mới.

Số liệu các năm được lưu liên tục trong cùng một cơ sở dữ liệu.

2. Cập nhật số liệu phát sinh khi lịch chuyển sang năm làm việc mới

Thực hiện bình thường, ngay cả khi chưa kết chuyển số dư, số tồn kho của năm trước sang, chưa khóa số liệu, khóa sổ năm trước sang.

3. Kết chuyển số dư, số tồn kho sang năm làm việc mới

Có thể chuyển tạm thời số dư, số tồn kho nếu cần ngay cả khi còn một số số liệu chưa đầy đủ, chưa đúng.

Sau khi kiểm tra, cập nhật và chỉnh sửa thì chuyển lại. 

Có thể chuyển nhiều lần, nếu lại có bổ sung, chỉnh sửa.

Xem hướng dẫn tại “Kết chuyển số dư sang năm sau”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận