Tạo bút toán phân bổ định kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Chức năng

Thực hiện tạo các bút toán phân bổ định kỳ theo khai báo bút toán phân bổ định kỳ.

2. Menu thực hiện

Chức năng bút toán phân bổ định kỳ được thực hiện tại menu:

Tổng hợp/ Bút toán phân bổ cuối kỳ/ Bút toán phân bổ định kỳ.

3. Các bước thực hiện

Bước 1:  Lọc các bút toán phân bổ theo kỳ để phân bổ

Truy cập menu “Bút toán phân bổ định kỳ” chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc.

Sau khi lọc chương trình sẽ đưa ra danh sách các bút toán phân bổ theo điều kiện lọc, người dùng có thể chọn các bút toán để phân bổ.

Bước 2: Thực hiện tạo bút toán phân bổ định kỳ

Đánh dấu [v] vào dòng bút toán muốn phân bổ. Có thể đánh dấu nhiều bút toán để tạo đồng thời.

Sau đó nhấn nút “Tạo bút toán” trên thanh công cụ để thực hiện phân bổ.

Chương trình sẽ hiện lên màn hình để chọn quyển chứng từ và nhập số chứng từ. 

Sau khi nhấn nút “Nhận” chương trình sẽ tạo bút toán phân bổ định kỳ.

Sau khi tạo bút toán thành công, chương trình cập nhật lại cột “Gt còn lại” và cập nhật số chứng từ, quyển c.từ ở màn hình bên dưới.

Bước 3: In bút toán

Check chọn [v] vào ô vuông tại dòng bút toán muốn in. Sau đó nhấn nút “In” trên thanh công cụ.

Có thể check chọn nhiều dòng để in.

Chương trình hiện ra mẫu in báo cáo bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Bước 4: Xóa bút toán

Đánh dấu chọn [v] ô vuông tại dòng bút toán muốn xóa. Có thể đánh dấu chọn nhiều dòng để xóa.

Sau đó nhấn “Xóa bút toán”.

Chương trình thực hiện xóa bút toán trong sổ cái, xóa thông tin ở cột “Quyển c.từ”, “Số c.từ” và cập nhật lại giá trị ban đầu trước khi thực hiện bút toán cho cột “Gt p.bổ kỳ”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận