Sửa và xóa chứng từ sau khi đã phát hành hddt

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 21/05/2021

1. Sửa hóa đơn đã được phát hành hddt

Nếu hóa đơn điện tử đã được phát hành thì chỉ được sửa các trường thông tin hạch toán như tài khoản nợ, có, tài khoản doanh thu, tài khoản giá vốn và các trường thống kê phục vụ quản trị như mã dự án, số đơn hàng… Không được sửa các trường liên quan đến thông tin đã có trên hddt.

2. Xóa hóa đơn đã được phát hành hddt

Hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử thì không được xóa.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận