Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một khách hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 13/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ tổng hợp công nợ chữ T của một khách hàng theo mẫu (ví dụ của tk 131):

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Bán hàng / BC công nợ khách hàng / Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một khách hàng.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ C.từ từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận