Sổ tổng hợp chữ T (lên cho tất cả các tk)

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 12/05/2021

1. Chức năng

Lập tổng hợp số phát sinh theo tài khoản đối ứng của một tài khoản (sổ chữ T) – lên cho nhiều/tất cả các tài khoản) theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Sổ tổng hợp chữ T (lên cho tất cả các tk).

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
 • Chọn tk: Chọn 1 trong 2 giá trị
  • 1 – Chỉ chọn các tk sổ cái: chương trình hiện kết quả gồm các tài khoản lên sổ cái.

  • 2 – Chọn tất cả: chương trình hiện kết quả gồm tất cả tài khoản.

 • Bậc tk <=: Chỉ chọn được khi trường “Chọn tk” chọn giá trị là “2 – Chọn tất cả”. Nhập giá trị để chương trình lọc ra các tài khoản có bậc theo điều kiện lọc.
  • Ví dụ: Lọc tài khoản 111, Bậc tk <= 3, chương trình hiện kết quả gồm các tk có bậc 1, 2, 3:

  • Ví dụ: Lọc tài khoản 111, bậc tk <= 1, chương trình hiện kết quả gồm các tk có bậc 1:

 • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết), hoặc bỏ trống để lên sổ tổng hợp chữ T của tất cả các tài khoản.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận