Sổ tổng hợp chữ T của tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 12/05/2021

1. Chức năng

Tổng hợp số phát sinh theo tài khoản đối ứng của 1 tài khoản (sổ chữ T) theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Sổ tổng hợp chữ T của tài khoản.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Các tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết), hoặc bỏ trống để lên sổ tổng hợp chữ T của tất cả các tài khoản.
  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận