Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ theo dõi TSCĐ tại nơi sử dụng.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Mã bpsd: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bpsd (bộ phận sử dụng) cần lên báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Không lên các TSCĐ giảm trước ngày: Các tài sản giảm trước ngày được nhập thì chương trình sẽ không hiện lên báo cáo.

+ Ngày mở sổ: Chương trình lấy ngày đầu tiên của năm khai báo ở trường “Năm”.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận