Sổ theo dõi thuế GTGT

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ theo dõi thuế GTGT theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ theo dõi thuế GTGT.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản thuế cần lên báo cáo. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.
  • Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.
  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Chương trình tự động lấy là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của năm đã nhập ở trên.
  • Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận