Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.
  • Mã bpsd: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bpsd (bộ phận sử dụng) cần lên báo cáo. Bắt buộc nhập.
  • Không lên các CCDC giảm trước ngày: Các công cụ giảm trước ngày được nhập thì chương trình sẽ không hiện lên báo cáo.
  • Ngày mở sổ: Chương trình lấy ngày đầu tiên của năm khai báo ở trường “Năm”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận