1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tổng hợp
 4. Sổ kế toán NKC
 5. Giới thiệu chung về sổ sách Nhật ký chung

Giới thiệu chung về sổ sách Nhật ký chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Giới thiệu chung

Sơ đồ hình thức nhật ký chung:

Các chứng từ kế toán được hạch toán và ghi vào sổ nhật ký.

Các chứng từ nghiệp vụ thu chi và mua bán thì ghi vào các nhật ký chuyên dùng (đặt biệt) tương ứng:

 1. Sổ nhật ký thu tiền
 2. Sổ nhật ký chi tiền
 3. Sổ nhật ký mua hàng
 4. Sổ nhật ký bán hàng

Các chứng từ còn lại ghi vào “Nhật ký chung:

Từ các nhật ký số liệu sẽ được chuyển vào sổ cái, từ sổ cái lên bảng cân đối phát sinh các tài khoản và sau đó lên các báo cáo tài chính.

Nhật ký chung là hình thức sổ sách phổ biến trên thực tế, đặc biệt từ khi có ứng dụng của phần mềm kế toán giúp giảm thiểu việc ghi chép đối với các sổ sách quản trị – là lợi thế của các hình thức sổ sách khác.

2. Khai báo tham số chọn hình thức ghi sổ nhật ký chung

Theo dõi sổ sách kế toán theo nhật ký chung thì khai báo tại Tham số hệ thống tab Tổng hợp stt 300 – “Hình thức sổ kế toán (1 – Nhật ký chung, 2 – Chứng từ ghi sổ)”.

Chương trình ngầm định chọn giá trị bằng 1.

Sau đó phải thoát khỏi chương trình và mở lại. Khi này chương trình ở mục “Sổ sách kế toán” mới hiển thị các sổ sách theo hình thức nhật ký chung.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận