Sổ quỹ (in từng ngày)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/05/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2021

1. Chức năng

Lên sổ quỹ tiền mặt theo mẫu sau:

Sử dụng mẫu “Sổ quỹ (in từng ngày)” chương trình sẽ in các chứng từ trong cùng một ngày thành một báo cáo và có thể in liên tục.

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/ Sổ quỹ (in từng ngày).

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản tiền mặt. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.
  • Từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận