Sổ nhật ký mua hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ nhật ký mua hàng theo mẫu sau:

Lưu ý: 

  • Sổ nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau – Ghi có tk 331. Trường hợp có trả tiền trước thì khi phát sinh mua hàng thì cũng ghi vào sổ này.
  • Trường hợp mua hàng trả ngay bằng tiền mặt thì ghi vào sổ nhật ký chi tiền.

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ sách kế toán/Sổ nhật ký mua hàng.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Các tk có: được lấy từ “Ds các tk có”. Để sửa thì bấm vào đây để sửa lại danh sách các tk này.
  • Các cột tk ghi nợ: được lấy từ “Ds các cột tk ghi nợ”. Để sửa thì bấm vào đây để sửa lại danh sách các tk này. Các tk ghi nợ có trong danh sách sẽ được ghi vào các cột khai báo. Các tk không ghi nợ không thuộc danh sách này sẽ được ghi vào cột “Tk nợ khác”.
  • Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận