Sổ nhật ký bán hàng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 05/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ nhật ký bán hàng theo mẫu sau:

Lưu ý: 

  • Loại sổ này dùng cho các nghiệp vụ bán hàng thu tiền sau – ghi nợ tk 131. Trường hợp khách hàng trả tiền trước thì khi phát sinh bán hàng cũng ghi vào sổ này.
  • Trường hợp bán hàng thu ngay tiền mặt thì ghi vào sổ nhật ký thu tiền.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ sách kế toán/Sổ nhật ký bán hàng.

Bán hàng / BC bán hàng theo tài khoản / Sổ nhật ký bán hàng.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Các tk nợ: được lấy từ “Ds các tk nợ”. Để sửa thì bấm vào đây để sửa lại danh sách các tk này.

+ Các cột tk ghi có: được lấy từ “Ds các cột tk ghi có”. Để sửa thì bấm vào đây để sửa lại danh sách các tk này. Các tk ghi có không thuộc trong danh sách sẽ được ghi vào các cột khai báo.

+ Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận