Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo mẫu:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản tiền mặt. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.
 • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
 • Gộp theo tk đối ứng: 
  • 0 – Không: Chương trình hiện lên tất cả các dòng, không gộp theo tk đối ứng
  • 1 – Có: Chương trình gộp các dòng có cùng tk đối ứng lại thành một dòng
 • Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận