Bảng xác nhận công nợ với người bán

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 11/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng xác nhận công nợ với người bán (nhà cung cấp) theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Mua hàng/BC công nợ ncc/Bảng xác nhận công nợ.

  • Điều kiện lọc

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu (đầu năm) và kết thúc (cuối năm) lấy số liệu báo cáo.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận