Sổ công cụ, dụng cụ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên sổ công cụ, dụng cụ theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ/Báo cáo kiểm kê CCDC/Sổ công cụ, dụng cụ.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Không lên các CCDC giảm trước ngày: Các công cụ giảm trước ngày được nhập thì chương trình sẽ không hiện lên báo cáo.

+ Ngày mở sổ: Chương trình lấy ngày đầu tiên của năm khai báo ở trường “Năm”.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận