1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tổng hợp
 4. Sổ kế toán chi tiết
 5. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo. Bắt buộc nhập.
 • Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.
 • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
 • Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận