Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 05/08/2021 – Ngày cập nhật: 05/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm theo mẫu sau:

Lưu ý về hạch toán:

 • Hạch toán thuế GTGT được miễn giảm qua tài khoản 1388.
 • Mở một mã khách “Thuế GTGT được miễn giảm”.
 • Trường hợp DN mới hạch toán số thuế phải nộp nhưng chưa nộp thuế:

Nợ 1388 (Mã khách – Thuế GTGT được miễn giảm)

Có 711 – Thu nhập khác.

Nợ 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Có 1388 (Mã khách – Thuế GTGT được miễn giảm)

 • Trường hợp DN đã nộp thuế vào ngân sách

Nợ 1388 (Mã khách – Thuế GTGT được miễn giảm)

Có 711 – Thu nhập khác.

Nợ 1121 (khi nhận được tiền).

Có 1388 (Mã khách – Thuế GTGT được miễn giảm)

Hoặc DN không thoái thu mà để số thuế được miễn giảm đã nộp này trừ vào số thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo thì sau khi tính ra số thuế phải nộp ở kỳ đó, ghi:

Nợ 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Có 1388 (Mã khách – Thuế GTGT được miễn giảm).

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn tk 1388.

+ Mã khách: Chọn mã khách “Thuế GTGT được miễn giảm”.

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Chương trình tự động lấy là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của năm đã nhập ở trên.

+ Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận