Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 05/08/2021 – Ngày cập nhật: 05/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo mẫu sau:

Lưu ý về hạch toán:

 • Hạch toán thuế GTGT được hoàn lại qua tài khoản 1388.
 • Cần phải tạo 1 mã khách “Thuế GTGT được hoàn lại”.
 • Khi nhận được thông báo hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thế, căn cứ thông báo ghi Nợ 1388 (Mã khách – Thuế GTGT được hoàn” / Có 1331, 1332):
 • Khi nhận được tiền hoàn thuế, căn cứ giấy báo có của ngân hàng hoặc chứng từ thu tiền mặt, ghi: Nợ 112 / Có 1388 (Mã khách – Thuế GTGT được hoàn lại”.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn tk 1388.

+ Mã khách: Chọn mã khách “Thuế GTGT được hoàn lại”.

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Chương trình tự động lấy là ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của năm đã nhập ở trên.

+ Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận