1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tổng hợp
 4. Sổ kế toán chi tiết
 5. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ chi tiết t.toán với người mua (người bán).

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản công nợ cần xem báo cáo. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.
 • Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.
 • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
 • Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận