Sổ chi tiết của một tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 11/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết của một tài khoản theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Sổ chi tiết của một tài khoản.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản cần lên báo cáo (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết), không được bỏ trống.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Gộp theo tk đ.ứng:

0 – Không: Chương trình hiện lên tất cả các dòng, không gộp theo tk đối ứng.

1 – Có: Chương trình gộp các dòng có cùng tk đối ứng lại thành một dòng.

+ Thêm cột ngày, số hđ mua vào: Đánh dấu thêm hoặc không thêm 2 cột ngày, số hđ vào báo cáo (sử dụng khi lên các báo cáo chi phí hoặc báo cáo công nợ phải trả).

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận