Sổ chi tiết của một mã tự do

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết của cho một mã tự do theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Báo cáo cho các trường tự do/Báo cáo phát sinh theo tài khoản/Sổ chi tiết của một mã tự do.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường

+ Trường báo cáo: Chọn báo cáo theo một trong các trường sau:

    • Mã tự do 1
    • Mã tự do 2
    • Mã tự do 3.

Chọn trường báo cáo để chương trình hiện các mã tự do tương ứng tại trường “Mã” phía dưới.

+ Từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Tk: Nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã: Chọn mã tự do để lấy số liệu lên báo cáo.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận