Sổ chi tiết của một dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết của một dự án theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC giá thành, lợi nhuận \ Sổ chi tiết của một dự án.

  • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

  • Giải thích một số trường

+ C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận