Sổ chi tiết công nợ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 18/05/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết công nợ theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/ Sổ chi tiết công nợ.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản công nợ cần lên báo cáo. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.
 • Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.
 • Từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
 • Chi tiết theo h.hóa: 
  • 0 – Không: Không hiển thị các dòng chi tiết theo hàng hóa, vật tư

  • 1 – Có: Hiển thị các dòng chi tiết theo hàng hóa, vật tư

 • Gộp theo tk đ.ứng
  • 0 – Không: Chương trình hiện lên tất cả các dòng, không gộp theo tk đối ứng

  • 1 – Có: Chương trình gộp các dòng có cùng tk đối ứng lại thành một dòng

 • Thêm cột ngày, số hđ mua vào: Nếu đánh dấu [v] chương trình sẽ hiện thêm 2 cột:

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận