Sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp)

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 03/08/2021 – Ngày cập nhật: 17/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp).

Có 2 phương án lựa chọn: In riêng cho từng nhà cung cấp hoặc in liên tục.

In riêng cho từng nhà cung cấp:

In liên tục:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Mua hàng / BC công nợ nhà cung cấp / Sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp).

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

+ C.từ từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Gộp theo tk đ.ứng:

   • 0 – Không: Chương trình hiện lên tất cả các dòng, không gộp theo tk đối ứng.
   • 1 – Có: Chương trình gộp các dòng có cùng tk đối ứng lại thành một dòng.

+ Thêm cột ngày, số hđ mua vào: Nếu đánh dấu [v] thì khi xem chi tiết chương trình sẽ hiện thêm 2 cột Ngày hóa đơn và số hóa đơn.

Sau khi nhấn <Nhận>, chương trình hiện lên danh sách báo cáo theo điều kiện lọc. Tích chọn vào dòng cần in báo cáo và nhấn “In”.

Chương trình cho có 2 lựa chọn khi in:

1 – In từng trang: Chương trình in công nợ của các nhà cung cấp thành từng trang.

2 – In liên tục: Chương trình in liên tục công nợ của các nhà cung cấp, không tách từng trang.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận