Sổ chi tiết công nợ dự án

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/07/2021 – Ngày cập nhật: 19/07/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết công nợ dự án theo mẫu sau:

Mẫu báo cáo 1 – công nợ của một dự án:

Mẫu báo cáo 2: Công nợ của một khách hàng:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC công nợ \ Sổ chi tiết công nợ dự án.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc menu sổ đối chiếu công nợ dự án:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Kiểu báo cáo:

   • “1 – C.nợ của 1 dự án” thì chương trình lên báo cáo công nợ của các khách hàng/ncc liên quan đến 1 dự án ứng với tk công nợ nhập bên dưới. Bắt buộc nhập trường “Tk” và “Mã dự án”.
   • “2 – C.nợ của 1 khách hàng” thì chương trình lên báo cáo công nợ của 1 khách hàng/ncc ở các dự án khác nhau ứng với tk công nợ nhập bên dưới. Bắt buộc nhập trường “Tk” và “Mã khách”.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận