Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 03/08/2021 – Ngày cập nhật: 11/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp theo mẫu: 

Mẫu không chi tiết theo hàng hoá:

Mẫu chi tiết theo hàng hoá:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ C.từ từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Chi tiết theo h.hoá: Chọn 1 trong 2 kiểu

   • 0 – Không: Chương trình không hiện chi tiết các dòng hàng hoá.
   • 1 – Có: Chương trình hiện thêm chi tiết các dòng hàng hoá.

+ Gộp theo tk đ.ứng:

   • 0 – Không: Chương trình hiện lên tất cả các dòng, không gộp theo tk đối ứng.
   • 1 – Có: Chương trình gộp các dòng có cùng tk đối ứng lại thành một dòng.

+ Thêm cột ngày, số hđ mua vào: Nếu đánh dấu [v] chương trình sẽ hiện thêm 2 cột:

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận