Sổ chi tiết bán hàng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 11/05/2021 – Ngày cập nhật: 29/07/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi tiết bán hàng theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Tổng hợp / Sổ kế toán chi tiết / Sổ chi tiết bán hàng.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển sổ: Để lên các chứng từ theo quyển sổ chứng từ.

+ Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

+ Cộng gộp vật tư theo hóa đơn:

   • Không đánh dấu [v] chọn cộng gộp theo hóa đơn:

   • Đánh dấu [v] chọn cộng gộp theo hóa đơn: chương trình đã cộng gộp các dòng có mã vật tư giống nhau trong một hóa đơn thành một dòng.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận