Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ kế toán chi tiết/Sổ chi phí sản xuất kinh doanh.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk nợ: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.
  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Số lsx: Chọn hoặc nhập trực tiếp số lệnh sản xuất cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả lệnh sản xuất.
  • Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bpht cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả bộ phận hạch toán.
  • Mã sản phẩm: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã sản phẩm cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả sản phẩm.
  • Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận