Sao lưu (backup) dữ liệu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 03/04/2021

1. Chức năng

Dữ liệu của người dùng có thể bị hỏng do nhiều nguyên nhân như hỏng ổ cứng, bị virus phá…

Vì vậy cần định kỳ sao lưu (back-up) lại dữ liệu.

Ngoài ra, trong một số trường hợp như:

 • Có những cập nhật lớn về chỉnh sửa đối với phần mềm từ FAST
 • Khi người sử dụng muốn thay đổi nhiều liên quan đến hệ thống tài khoản, danh mục…

thì cần sao lưu lại trước khi thực hiện các công việc trên.

Sau đó, khi cần thì khôi phục (restore) lại. Việc khôi phục lại dữ liệu cần có sự hỗ trợ từ nhân viên kỹ thuật của bên FAST.

2. Menu thực hiện

Chức năng này thực hiện tại menu: Hệ thống\Quản lý số liệu\Sao lưu (backup) dữ liệu.

Lưu ý: đây là chức năng sao lưu “thủ công”, người dùng có thể chủ động sao lưu mỗi khi cần.

Ngoài ra, người dùng có thể khai báo thời gian để chương trình tự động sao lưu khi tới ngày khai báo. 

Khai báo sao lưu (backup) dữ liệu tự động tại tham số hệ thống tab Hệ thống, stt 176 và stt 177.

3. Các thao tác thực hiện

Khi chạy menu “Sao lưu (backup) dữ liệu” chương trình hiện lên màn hình.

 • Lần sao lưu (backup) sau cùng

Chương trình đưa ra thông tin về ngày sao lưu số liệu lần cuối trước đó.

 • Thư mục sao lưu ở máy chủ (server)

Chương trình đưa ra thông tin về thư mục sao lưu và tên của tập tin sao lưu trên máy chủ khi thực hiện sao lưu. Thông tin này không sửa được tại đây.

Có thể sửa lại thư mục ngầm định khai báo ở tham số hệ thống tab Hệ thống, stt 175.

Đây là thư mục để lưu tập tin khi chọn dạng tập tin sao lưu “1 – Không nén và lưu trên máy chủ”.

 • Thư mục được chọn để sao lưu

Chương trình lấy thư mục ngầm định khai báo ở tham số hệ thống tab Hệ thống, stt 180.

Có thể chọn lại thư mục sao lưu bằng nút 3 chấm “…”.

Đây là thư mục để lưu tập tin khi chọn dạng tập tin sao lưu “2 – Nén và lưu về thư mục chọn sao lưu”.

 • Dạng tập tin sao lưu, có 2 lựa chọn:
  • 1 – Không nén và lưu trên máy chủ: Tập tin sao lưu ở dạng không nén và có đuôi BAK, thư mục được lưu trên máy chủ (server).
  • 2 – Nén và lưu về thư mục chọn sao lưu: Tập tin sao lưu ở dạng nén và có đuôi RAR, thư mục được lưu về tại thư mục được chọn để sao lưu.

Ngầm định của chương trình là lựa chọn 2 (Đối với sao lưu (back-up) tự động thì chương trình ngầm định chọn 1).

Lưu ý:

  • Nếu chọn 1: Tốc độ xuất ra file backup nhanh hơn vì không cần thao tác nén. Nhưng vì thế sẽ chiếm nhiều dung lượng lưu trữ hơn.
  • Nếu chọn 2: Chiếm ít dung lượng lưu trữ hơn vì đã nén. Nhưng vì thế tốc độ xuất ra file backup lâu hơn vì phải thêm thao tác nén. Ngoài ra khi khôi phục (restore) thì cần phải giải nén trước khi khôi phục lại.
 • Tiếp theo nhấn “Nhận” để thực hiện sao lưu dữ liệu hoặc “Hủy bỏ” để hủy thao tác

Trong quá trình sao lưu dữ liệu, chương trình hiện thông báo.

Sau khi thực hiện thành công, chương trình hiện thông báo.

Sau đó có thể vào thư mục lưu trữ để kiểm tra dữ liệu vừa được sao lưu (backup).

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận