1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Quản lý vật tư theo lô, ngày sử dụng

Quản lý vật tư theo lô, ngày sử dụng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/09/2023

1. Giới thiệu chung

Chương trình cho phép quản lý vật tư theo lô và hạn sử dụng.

Khi vật tư, hàng hóa được nhập vào kho thì có cập nhật các thông tin về lô, ngày sử dụng.

Dựa vào thông tin này chương trình sẽ cung cấp các báo cáo theo yêu cầu.

2. Khai báo tham số hệ thống cho phép quản lý vật tư theo lô

Khai báo tại Tham số hệ thống tab Kho stt 707- “Quản lý theo lô (0 – Không, 1 – Có)”.

Chọn giá trị bằng 1.

Khi khai báo quản lý theo lô thì chương trình mới hiển thị các chức năng liên quan tới quản lý theo lô:

 • Danh mục vật tư thêm lựa chọn “Quản lý theo lô” và thêm tab “Lô”
 • Danh mục lô
 • Danh mục phân nhóm lô
 • Vào số dư, tồn kho ban đầu theo lô
 • Các màn hình nhập liệu bổ sung cột số lô, hạn sử dụng
 • Hiện báo cáo thẻ kho, sổ chi tiết vật tư theo lô, tồn kho theo lô và báo cáo nhập xuất tồn theo lô.

3. Khai báo các vật tư có theo dõi theo lô

Tại tai menu “danh mục hàng hóa, vật tư” khai báo các hàng hóa, vật tư có theo dõi theo lô.

Ở tab “2. Lô” khai báo các thông tin về lô:

Các trường thông tin gồm có: Kiểu tính hạn sử dụng, cách xuất, số ngày sử dụng (số ngày), thời gian bảo hành (thời gian bảo hành – số ngày) và nút đánh dấu “[ ] Cho phép tạo mã lô ngay khi nhập”.

Kiểu tính hạn sử dụng

“1 – Tính theo ngày sx” (ngày sản xuất): dựa vào ngày sản xuất của từng lô, chương trình sẽ tính ngày hết hạn trong khi khai báo lô bằng cách lấy ngày sản xuất + số ngày sử dụng sản phẩm để được ngày hết hạn.
“2 – Nhập hsd (hạn sử dụng) cụ thể”: chương trình sẽ dựa vào ngày hết hạn sử dụng của từng lô khi khai báo lô.

Cách xuất

“1 – Theo hạn sử dụng”: hết hạn trước xuất trước – chương trình chọn những lô có ngày hết hạn gần nhất để chọn lô xuất. Căn cứ để chọn là ngày hết hạn dùng của lô.
2 – NTXT (nhập trước xuất trước): lô nào nhập trước thì được xuất ra trước. Căn cứ để chọn là ngày nhập của lô.

Số ngày sử dụng (số ngày)

Dùng để tính thời gian hết hạn sử dụng của vật tư, hàng hóa dựa vào ngày sản xuất.

Thời gian bảo hành (số ngày)

Dùng để tính thời hạn bảo hành của vật tư, hàng hóa dựa vào ngày sản xuất.

[ ] Cho phép tạo mã lô ngay khi nhập

Nếu vật tư có chọn “Theo dõi lô” và có chọn “Cho phép tạo mã lô ngay khi nhập” thì không cần tạo trước về lô trong màn hình “Danh mục lô”, lô sẽ được tạo ngay khi nhập các phiếu nhập.
Ngầm định không check.

4. Khai báo danh mục lô

Khai báo danh mục lô được thực hiện tại menu:

Tồn kho\Danh mục vật tư, kho\Danh mục lô.

Màn hình hiển thị khai báo danh mục lô:

Tạo mã lô tự động trên các chứng từ nhập

Chương trình cho phép tạo mã tự động khi nhập kho.
Khai báo Tham số hệ thống tab Kho – Stt 709 – “Khai báo cách tạo mã lô tự động” dùng để khai báo cách tạo lô tự động trong các c.từ nhập.
Để tạo mã tự động thì nhấn phím tắt F6- cập nhật lô. Chương trình hiển thị tab “Cập nhật lô”:
Chương trình qui định 4 ký tự đặc biệt “d,m,y,#”, trong đó # là số thứ tự tự động tăng trong cùng 1 ngày.
Ngầm định mã lô tự động có dạng “LO.yymmdd.##”.
Ví dụ ngày 11/10/2019 lập phiếu nhập sẽ tự động sinh lô LO.191011.01

Lưu ý:

Vật tư phải chọn “Theo dõi lô” và có chọn “[v] Cho phép tạo mã lô ngay khi nhập” thì mới có thể tạo ngay mã lô khi nhập các phiếu nhập.

5. Vào tồn kho ban đầu theo lô 

Vào số tồn kho ban đầu (số lượng và giá trị) của các mặt hàng ở các kho – cho các vật tư theo dõi theo lô.

Nhập tồn kho ban đầu theo lô thực hiện tại menu:

Tồn kho\Tồn kho ban đầu\Vào số dư, tồn ban đầu theo lô.

Số tồn của mỗi lô nhập thành những dòng riêng.

Người dùng chỉ phải cập nhật số tồn kho theo lô đầu kỳ 1 lần cho một lô khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Sau khi nhập tồn đầu theo lô chương trình sẽ tự động cộng dồn và chuyển sang tồn đầu cho các kho và ta không phải nhập tổng số tồn kho (số tổng) tại “Vào số tồn kho ban đầu” cho các vật tư theo dõi theo lô nữa.

Đối với số tồn kho của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện kết chuyển số tồn kho sang năm sau.

6. Cập nhật thông tin về lô khi lập chứng từ nhập xuất kho

Khi khai báo tham số hệ thống cho phép quản lý vật tư theo lô, thì trên tất cả các chứng từ nhập, xuất có hiển thị thêm trường “Số lô” và “Hạn sử dụng”.

Khi nhập lô ở các chứng từ xuất kho, tại màn hình lưới danh sách lô chương trình có nút “Hiện tất cả các lô”:

Nếu check vào nút này thì chương trình sẽ hiển thị các lô có nhập kho của kho này và tất cả các lô chưa có chứng từ nhập kho hoặc các lô đang tồn kho âm số lượng.

Lưu ý: để không hiện các lô không còn sử dụng khi lập các chứng từ nhập/xuất kho thì cần khai báo tại danh mục lô, trạng thái 0 – Không sử dụng.

7. Tính giá tồn kho trung bình theo lô

Trường hợp tính giá tồn kho trung bình theo lô thì khai báo tại Tham số hệ thống tab Kho – Stt 710 – “Cách tính giá tb cho v.tư có ở nhiều kho (1 – Một giá chung, 2 – Giá riêng cho từng kho (và dự án), 3 – Giá riêng cho từng kho và lô)”.

Chọn giá trị “3”.

Nếu chọn “3” thì khi tính giá trung bình chương trình sẽ tính giá trung bình riêng cho từng lô.

Chương trình hỗ trợ tính giá cho những vật tư theo lô có phương pháp: Đích danh, trung bình tháng, trung bình di động.

8. Báo cáo theo dõi tồn kho theo lô

Danh sách các báo cáo theo dõi theo lô:

 • Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư theo lô
 • Báo cáo tồn kho theo lô
 • Tổng hợp nhập xuất tồn theo lô.

Điều kiện lọc khi lên thẻ kho, sổ chi tiết vật tư theo lô:

Màn hình hiển thị kết quả tính toán:

Điều kiện lọc khi lên báo cáo tồn kho theo lô:

Màn hình hiển thị kết quả tính toán:

Điều kiện lọc khi lên báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo lô:

Màn hình hiển thị kết quả tính toán:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận