1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về quản lý tồn kho và bán hàng

Giới thiệu chung về quản lý tồn kho và bán hàng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 03/06/2023 – Ngày cập nhật: 03/06/2023

1. Chức năng

Một số trường hợp sử dụng phân hệ quản lý kho và bán hàng:

 • Phân quyền cho người sử dụng chỉ được lập phiếu xuất kho/hóa đơn mà không được xem giá vốn.  
 • Nhân viên kinh doanh không nhập chứng từ nhưng cần xem chứng từ xuất kho/hóa đơn không có giá vốn.
 • Nhân viên kho chỉ lập/xem các chứng từ, báo cáo nhập/xuất kho chỉ có số lượng, không có giá.
 • ….

Số liệu được nhập ở các chứng từ cùng tên ở phân hệ khác cũng sẽ được hiển thị ở phân hệ này. Ngoài ra, người sử dụng có thể nhập liệu tại phân hệ này và các chứng từ đó vẫn được cập nhật vào các sổ theo trạng thái chứng từ. 

Để phân quyền cho người dùng chỉ sử dụng phân hệ này thì thực hiện phân quyền tại “Khai báo NSD và phân quyền”.

2. Menu thực hiện

Quản lý tồn kho được thực hiện tại phân hệ “Quản lý kho và bán hàng”.

Bán hàng: Xuất bán, hóa đơn bán hàngnhập hàng bán bị trả lại

Tại các menu này, màn hình nhập liệu sẽ không hiển thị giá vốn, tiền vốn.

Nhập kho: Nhập hàng, nhập mua xuất thẳng, phiếu nhập khoxuất trả lại ncc

Tại các menu này, màn hình nhập liệu sẽ không hiển thị cột “Đơn giá” và “Tiền hàng”.

Xuất kho: Phiếu xuất kho, phiếu xuất điều chuyểnphiếu xuất điều chuyển cho dự án

Tại các menu này, màn hình nhập liệu sẽ không hiển thị cột “Đơn giá” và “Tiền hàng”.

3. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo trong phân hệ này được phân thành các nhóm báo cáo sau:

Báo cáo bán hàng: Tại các báo cáo này, màn hình nhập liệu sẽ không hiển thị “Giá vốn”, “Tiền vốn” và “Lợi nhuận gộp”.

Báo cáo nhập kho: Tại các báo cáo này, màn hình nhập liệu sẽ không hiển thị cột “Đơn giá”, “Thành tiền” và “Tổng tiền”.

Báo cáo xuất kho: Tại các báo cáo này, màn hình nhập liệu sẽ không hiển thị cột “Đơn giá”, “Thành tiền” và “Tổng tiền”.

Báo cáo tồn kho:  Tại các báo cáo này, màn hình nhập liệu sẽ không hiển thị cột “Dư đầu”, “Tiền nhập” và “Tiền xuất” và “Dư cuối”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận