Quản lý các khế ước vay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2021

1. Chức năng

Cập nhật thông tin về các khế ước vay và một số báo cáo về các khế ước vay.

2. Khai báo danh mục các khế ước vay

Danh mục các khế ước được khai báo tại menu:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Khế ước.

Màn hình hiển thị danh mục các khế ước:

Xem hướng dẫn khai báo và làm việc với Danh mục khế ước.

3. Vào số dư ban đầu của các khế ước vay

Cập nhật số dư ban đầu của khế ước của các tài khoản tiền vay theo từng mã khế ước.

Vào số dư ban đầu của các khế ước vay thực hiện tại menu:

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\.Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu của các khế ước.

Xem hướng dẫn Vào số dư ban đầu của các khế ước vay.

4. Khai báo khế ước vay khi lập các chứng từ

Để chỉ các phát sinh liên quan đến khế ước vay cần khai báo trường “Mã khế ước” có sử dụng (hiển thị) ở các màn màn hình nhập chứng từ.

Khi lập chứng từ chương trình sẽ hiển thị cột mã khế ước để khai báo mã khế ước.

5. Các báo cáo về các khế ước vay

Các báo cáo về các khế ước vay lên tại “Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay/Báo cáo tiền vay”.

Có các báo cáo sau:

  • Bảng kê chứng từ theo khế ước vay
  • Bảng cân đối số phát sinh của các khế ước vay
  • Sổ chi tiết tiền vay.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận