1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Phân hệ tổng hợp
  4. Báo cáo thuế
  5. Phụ lục kết quả hoạt động SXKD năm

Phụ lục kết quả hoạt động SXKD năm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/06/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2022

1. Chức năng

Lên phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Báo cáo thuế\Quyết toán thuế TNDN\Phụ lục kết quả hoạt động SXKD năm.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Từ tháng … Năm…: Tháng đầu của quý lên báo cáo.

+ Đến tháng … Năm…:  Tháng cuối của quý lên báo cáo.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận