1. Trang chủ
  2. Hệ thống
  3. Quản lý người sử dụng
  4. Phân quyền sử dụng quyển chứng từ

Phân quyền sử dụng quyển chứng từ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2021

1. Chức năng

Chức năng này dùng để khai báo mỗi người sử dụng (NSD) chương trình được quyền truy cập những quyển chứng từ nào. 

Chức năng này đặc biệt quan trọng trong trường hợp quản lý các quyển hóa đơn.

Trong trường hợp phân quyền những NSD nào được quyền truy cập một quyển chứng từ cụ thể nào thì vào menu khai báo quyển chứng từ để phân quyền sẽ dễ dàng hơn. Trong danh mục quyển chứng từ nếu trường danh sách NSD để trắng thì ai cũng có quyền truy cập quyển chứng từ này.

Chức năng này thuận tiện cho việc phân quyền khi có người sử dụng mới.

Lưu ý:

Nếu người có quyền người quản lý (admin) thì luôn được truy cập tất cả các quyền chứng từ và không cần phải khai báo ở menu này.

Nếu quyển chứng từ mà ai cũng có quyền truy cập nếu được truy cập vào màn hình nhập liệu tương ứng thì cũng không cần phải khai báo. Chỉ khai báo đối với những quyển chứng từ cần phải phân quyền cho những NSD cụ

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

  • Hệ thống\Quản lý NSD\Phân quyền sử dụng quyển chứng từ.

Màn hình hiển thị phân quyền sử dụng quyển chứng từ:

Tại menu này, chương trình cho phép khai báo sửa đổi quyền sử dụng quyển chứng từ cho NSD. 

Màn hình sửa đổi thông tin phân quyền sử dụng quyển chứng từ:

3. Sửa đổi thông tin phân quyền sử dụng quyển chứng từ

Tại màn hình phân quyền sử dụng quyển chứng từ, chọn NSD sau đó bấm vào nút “Sửa” trên thanh công cụ.

Màn hình sửa thông tin hiển thị, nhấn nút “Ds quyển c.từ” để thực hiện sửa đổi phân quyền sử dụng.

Sau khi nhấn nút “Ds quyển c.từ” thì tab Danh sách quyển chứng từ xuất hiện.

Tại đây, đánh dấu [v] vào quyển chứng từ mà NSD đó có thể sử dụng. sau đó nhấn “Nhận” để lưu phân quyền quyển chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận