Nhật ký chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Lên sổ nhật ký chung theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Sổ sách kế toán/Nhật ký chung.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Gộp theo tài khoản: trường hợp trên một chứng từ có nhiều dòng cùng tài khoản, thì có thể dùng chức năng này gộp tất cả giá trị của tài khoản này thành một dòng.
  • Ngày mở sổ: Chương trình lấy theo ngày tại trường “C.từ từ ngày”.
  • [x] Loại bỏ các chứng từ thuộc nhật ký chuyên dùng: nếu đánh dấu thì các c.từ lên ở các nhật ký chuyên dùng sẽ không đưa vào nhật ký chung – chương trình sẽ dựa vào các tk khai báo khi lên các nhật ký chuyên dùng để loại bỏ các phát sinh này.
  • [x] Hiện số dòng khi in: Phục vụ cho việc in thông tin số dòng trên nhật ký chung và số trang và số dòng trên sổ cái. 

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận