1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn nghiệp vụ
 3. Phân hệ tồn kho
 4. Nhập kho
 5. Nhập trả lại từ sản xuất, sửa chữa, sử dụng

Nhập trả lại từ sản xuất, sửa chữa, sử dụng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 07/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 152, 153 – Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621, 623, 627, 641, 642, 241, 242.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Phân hệ tồn kho\Nhập kho.

 • Màn hình nhập thông tin

+ Mã giao dịch

Chọn mã giao dịch “4 – Nhập từ sx, sửa chữa, sử dụng”.

+ Đơn giá

Có các phương án xác định, nhập đơn giá

  1. Sử dụng phím “F5 – Xem px” để chọn phiếu xuất ra trước đó để lấy giá, cho trường hợp vật tư có giá xuất theo phương pháp đích danh hoặc nhập trước xuất trước hoặc trung bình di động. Xem thêm hướng dẫn tại: Nhập kho – hướng dẫn chung.
  2. Nếu là vật tư tính giá xuất theo phương pháp trung bình tháng thì để không nhập trường đơn giá, để = 0, đánh dấu vào ô “[v] Nhập theo giá TB cho v.tư tính giá TB”. Kết thúc tháng khi tính giá trung bình tháng và áp giá thì chương trình sẽ áp giá cho các phiếu nhập này. Xem thêm hướng dẫn tại “Tính giá trung bình tháng”.
 • Hướng dẫn chung về nhập kho 

Xem tại Nhập kho – hướng dẫn chung.

 • Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận