Nhập thừa khi kiểm kê

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 07/06/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Hạch toán

Nợ các TK 152, 153, 155, 156

Có TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết

2. Hướng dẫn thực hiện

Có 2 cách nhập chênh lệch kiểm kê: 

 • Nhập tại menu riêng: “Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách”
 • Nhập tại màn hình nhập kho

2.1. Cách 1: Nhập tại chức năng “Kiểm kê tồn kho”

Xem hướng dẫn tại “Cập nhật số liệu kiểm kê” và  Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách”.

2.2. Cách 2: Nhập tại màn hình nhập kho

 • Menu thực hiện

Phân hệ tồn kho\Nhập kho.

 • Màn hình nhập thông tin

Mã giao dịch

Chọn mã giao dịch “8 – Nhập chênh lệch kiểm kê”.

Đơn giá

Đơn giá do người sử dụng xác định, ví dụ:

   1. Giá “nhập thừa” có thể xác định dựa trên giá nhập kho trong kỳ.
   2. Giá “xuất thiếu” có thể xác định dựa trên giá xuất kho trong tháng.

Hướng dẫn chung về nhập kho 

Xem tại Nhập kho – hướng dẫn chung.

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận