Nhập thành phẩm từ sản xuất

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 07/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Hạch toán

Nợ TK 155: Giá trị thành phẩm nhập kho

Có 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Phân hệ tồn kho\Nhập kho.

 • Màn hình nhập thông tin

+ Mã giao dịch

Chọn “4 – Nhập từ sx, sửa chữa, sử dụng”.

Lưu ý: Nếu sử dụng tính giá thành trên phần mềm thì phải bắt buộc sử dụng mã gd = 4 khi thành phẩm nhập kho từ sản xuất.

+ Đơn giá

Có 2 phương án xác định và cập nhập đơn giá:

  1. Giá thành nhập kho có thể do người sử dụng tính bên ngoài và nhập ở trường đơn giá.
  2. Sử dụng chương trình để tính giá thành và sau đó thực hiện chức năng áp giá tính được cho các phiếu nhập kho thành phẩm từ sản xuất. Như vậy khi lập phiếu nhập kho thì giá nhập = 0, vào sau khi tính giá thành thì chương trình cập nhật lại giá đã tính toán. Xem hướng dẫn tại phân hệ “Giá thành sản xuất”.
 • Hướng dẫn chung về nhập kho 

Xem tại Nhập kho – hướng dẫn chung.

 • Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận