Nhập sản lượng phát sinh

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 08/07/2021

1. Chức năng

Cập nhật sản lượng phát sinh từng kỳ cho từng bộ phận sử dụng, cho các tài sản tính khấu hao theo phương pháp sản lượng.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tài sản cố định\Nhập sản lượng phát sinh.

  • Các bước thực hiện

Khi vào menu nhập sản lượng phát sinh thì chương trình hiển thị màn hình chọn năm cần cập nhật:

Sau khi chọn năm và kỳ thì chương trình hiển thị danh mục các sản lượng phát sinh đã khai báo:

Lưu ý: 

Chương trình chỉ hiển thị các tài sản được khai báo tính khấu hao theo phương pháp sản lượng khi Khai báo tài sản cố định.

Tiếp theo cập nhật sản lượng phát sinh: thêm mới hoặc sửa.

  • Hướng dẫn về các thao tác và các lưu ý chung

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận