Nhập mua xuất thẳng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 24/03/2021 – Ngày cập nhật: 03/06/2023

1. Hạch toán

Vẫn hạch toán qua kho để tiện theo dõi tồn kho.

Nhập mua:

Nợ TK  152, 156: Trị giá hàng nhập mua (chưa thuế GTGT).

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán của hàng nhập mua xuất thẳng.

Chi phí mua hàng tính vào giá vốn:

Nợ TK 152, 156: Chi phí mua hàng

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán.

Xuất cho sản xuất, sử dụng

Nợ 621…

Có 152, 156…

2. Hướng dẫn thực hiện

Menu thực hiện

Mua hàng\Nhập mua hàng\Nhập mua xuất thẳng.

Trên thực tế thực hiện nhập mua rồi xuất thẳng cho sản xuất, không qua kho hàng. Tuy nhiên để theo dõi nhập xuất tồn kho, tính giá thì chương trình vẫn thực hiện nhập kho và  xuất kho. Khi lưu thì ngoài phiếu nhập chương trình có tạo ra luôn phiếu xuất tương ứng.

Màn hình khai báo thông tin

Khi cập nhật số liệu thì gần giống như nhập mua bình thường.

 • Số chứng từ của phiếu xuất kho

Khi phát sinh nghiệp vụ nhập mua bán thẳng, chương trình cho phép có/không sử dụng thông tin ở tab “Thông tin px (phiếu xuất)” để cập nhật thông tin phiếu nhập và phiếu xuất riêng. 

Lựa chọn này được khai báo ở Tham số hệ thống stt – “066 – Phiếu nhập mua xuất thẳng, nhập thông tin phiếu xuất (0 – không, 1 – có)”.

  • 0 – không: Chương trình sẽ tự động tạo ra phiếu xuất kho từ kho nhập. Quyển c.từ và số c.từ của phiếu xuất kho chương trình sẽ lấy từ phiếu nhập.
  • 1 – có: Chương trình sẽ hiển thị thêm tab “Thông tin phiếu xuất” để người dùng nhập thông tin khách nhận hàng, số chứng từ và các thông tin chung trên phiếu xuất riêng với thông tin phiếu nhập.

 • Hạch toán tài khoản nợ khi xuất kho

Nhập “Tk nợ 2” ở tab “1. Chi tiết” để hạch toán xuất kho.

 • Xuất đích danh theo giá nhập mua

Chức năng này chỉ áp dụng cho vật tư tính giá theo phương pháp trung bình, trung bình di động, đích danh. Không áp dụng cho vật tư tính giá theo phương pháp nhập trước xuất trước.

Chương trình ngầm định chọn “Xuất đích danh theo giá nhập mua” khi lập phiếu nhập mua xuất thẳng. Khi này giá xuất, tiền xuất được gán bằng giá nhập, tiền nhập.

Người sử dụng có thể lựa chọn xuất theo giá trung bình bằng cách bỏ đánh dấu xuất đích danh.

 • Nhập mua bán thẳng

Trường hợp phát sinh nghiệp vụ nhập mua xuất bán thẳng thì khi nhập phiếu nhập mua xuất thẳng đánh dấu tích vào “[ ] Xuất bán thẳng”.

Chương trình sẽ tự động tạo phiếu xuất bán với mã giao dịch “1 – Xuất bán”

 • Lập phiếu nhập mua xuất thẳng từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ menu “Danh sách hóa đơn đầu vào” như: số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, … và các thông tin chi tiết mặt hàng như: tên hàng hóa vật tư, số lượng, đơn giá, thành tiền, mã thuế, tiền thuế…

Chương trình cho phép chọn một hoặc nhiều hóa đơn cùng một nhà cung cấp để lập phiếu.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ danh sách hóa đơn đầu vào tại <link>.

 • Lập phiếu nhập mua xuất thẳng từ tệp XML của nhà cung cấp

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ xml như số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, … và các thông tin chi tiết mặt hàng như: tên hàng hóa vật tư, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế…

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ xml tại <link>.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận