Nhập mua dịch vụ như một mặt hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 01/06/2021 – Ngày cập nhật: 01/06/2021

1. Chức năng

Khi mua các dịch vụ ta có thể thực hiện giống như khi mua hàng hóa, vật tư bằng cách khai báo dịch vụ trong danh mục hàng hóa, vật tư.

Khi này có thể lập đơn hàng mua dịch vụ và theo dõi thực hiện đơn hàng mua dịch vụ.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Khai báo dịch vụ như là một mặt hàng

Menu thực hiện

Tồn kho \ Danh mục vật tư, kho \ Danh mục hàng hóa, vật tư 

Lưu ý:

  • Loại vật tư: Chọn Loại vật tư “71 – Dịch vụ”. 
  • Lưu ps vào sổ kho: Nếu đánh dấu [v] thì các phát sinh liên quan tới vật tư này (dịch vụ) sẽ được lưu cả vào sổ kho và khi đó ta có thể lên các báo cáo bán hàng như các mặt hàng thông thường khác. Nếu không đánh dấu thì thông tin chỉ lưu vào sổ cái.
  • Cho phép sửa tên v.tư: Nếu đánh dấu [v] thì khi nhập liệu chứng từ các vật tư này (dịch vụ) được phép sửa tên, mặc dù chúng cùng một mã.

Đối với các công ty thường xuyên mua một số dịch vụ cố định thì với mỗi dịch vụ này có thể khai báo một mã riêng.

2.2. Lập đơn hàng mua dịch vụ

Ví dụ doanh nghiệp cần mua dịch vụ bảo trì máy lạnh.

Trước đó ta đã khai báo mã “BTML01 – Bảo trì máy lạnh” tại danh mục vật tư.

Tại đơn hàng mua nội địa, tại trường Mã vật tư, chọn Mã vật tư = BTML01:

2.3. Nhập mua hàng có dịch vụ

Lập phiếu nhập mua hàng như bình thường. Tại cột “Mã vật tư” chọn dịch vụ theo yêu cầu đã khai báo.

Tk nợ: nhập tại cột “Tk nợ”

  • Lập phiếu nhập mua từ đơn hàng

Nếu lập đơn hàng mua dịch vụ trước đó thì có thể lập phiếu nhập mua từ đơn hàng bằng cách bấm vào nút  “Chọn đh mua” để chọn đơn hàng hoặc nhập đơn hàng tại cột “Số đh mua”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận