Nhập lại hàng gửi đi gia công

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 07/06/2021 – Ngày cập nhật: 07/06/2021

1. Hạch toán

Nợ tk 155

Có tk 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Phân hệ tồn kho\Nhập kho.

  • Màn hình nhập thông tin

Mã giao dịch

Chọn mã giao dịch “4 – Nhập từ sx, sửa chữa, sử dụng”.

Đơn giá

Có 2 phương án xác định và cập nhập đơn giá:

    1. Giá thành nhập kho có thể do người sử dụng tính bên ngoài và nhập ở trường đơn giá. Đối với hàng xuất đi gia công nhập về thì giá nhập về có thể xác định dựa vào chi phí NVL xuất chuyển đi gia công, chi phí vận chuyển đi về (phân bổ) và giá gia công thỏa thuận/ký kết với bên gia công.
    2. Sử dụng chương trình để tính giá thành và sau đó thực hiện chức năng áp giá tính được cho các phiếu nhập kho thành phẩm từ sản xuất. Như vậy khi lập phiếu nhập kho thì giá nhập = 0, vào sau khi tính giá thành thì chương trình cập nhật lại giá đã tính toán. Xem hướng dẫn tại phân hệ “Giá thành sản xuất”.

Hướng dẫn chung về nhập kho 

Xem tại Nhập kho – hướng dẫn chung.

Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận