Nhập kho – hướng dẫn chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 07/06/2021 – Ngày cập nhật: 07/07/2021

1. Chức năng

Lập phiếu nhập kho.

Hướng dẫn chi tiết nhập liệu theo từng nghiệp vụ về nhập kho xem tại: 

  1. Nhập thành phẩm từ sản xuất
  2. Nhập trả lại từ sản xuất, sửa chữa, sử dụng
  3. Nhập điều chuyển từ kho khác
  4. Nhập từ đơn vị nội bộ chuyển đến
  5. Nhập lại hàng gửi đi gia công
  6. Nhập thừa khi kiểm kê

Các phiếu nhập mua, nhập mua xuất thẳng, nhập hàng bán bị trả lại xem tại Nhập mua hàng, Nhập mua xuất thẳngNhập hàng bán bị trả lại.

Phiếu nhập điều chuyển kho 1 bước – lập phiếu xuất điều chuyển và lập phiếu nhập điều chuyển đồng thời – thì được lập tại menu “Xuất điều chuyển”.

Nhập điều chuyển kho qua 2 bước (phải lập riêng phiếu nhập và phiếu xuất) thì được cập nhật ở menu này. 

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tồn Kho\Nhập kho.

 • Màn hình nhập thông tin

+ Mã giao dịch

Có các mã giao dịch ở màn hình phiếu nhập kho:

  • 4 – Nhập từ sx, sửa chữa, sử dụng
  • 5 – Nhập điều chuyển
  • 8 – Nhập thừa sau kiểm kê
  • 9 – Nhập khác.

Nếu có sử dụng phần tính giá thành trong phần mềm thì khi nhập thành phẩm từ sản xuất phải sử dụng mã gd số 4.

Mã gd số 5 sử dụng khi lên một số báo cáo cần loại trừ các phát sinh điều chuyển giữa các kho.

Mã gd số 9 sử dụng cho các trường hợp nhập khác – không thuộc các mã gd đã liệt kê ở trên.

+ Nhập theo giá theo giá trung bình cho vật tư tính giá trung bình

Chức năng này áp dụng cho các vật tư tính theo giá trung bình di động, trung bình tháng.

Trong một số trường hợp khi nhập kho có thể sẽ không biết giá mà sẽ nhập theo giá trung bình trong kỳ. Ví dụ: nhập lại từ sản xuất, nhập điều chuyển kho.

Lúc này phải đánh dấu là phiếu nhập theo giá trung bình và khi tính giá trung bình chương trình sẽ tự động cập nhật giá trung bình cho các phiếu nhập kho này. Và khi lập phiếu nhập thì không phải nhập trường giá.

+ Xem phiếu xuất (F5)

Chương trình cho phép tra cứu giá của các phiếu xuất trước đó để cập nhật giá khi nhập kho – ví dụ nhập lại từ sản xuất hoặc nhập điều chuyển kho.

Tại dòng chi tiết nhấn F5, chương trình hiện ra các dòng phiếu xuất các vật tư này.

Nhấn “Nhận”, chương trình sẽ lấy giá của dòng vừa chọn áp vào đơn giá trên phiếu nhập kho.

 • Hướng dẫn sử dụng chung về nhập liệu và các chức năng thao tác

Xem tại Hướng dẫn sử dụng các chức năng chung khi lập chứng từ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận