Nhập khẩu tại đơn vị nhận ủy thác

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 03/06/2021 – Ngày cập nhật: 10/06/2021

1. Hạch toán

Tài liệu tham khảo: <link>

1. Khi nhận tiền ứng trước do đơn vị giao ủy thác nhập khẩu chuyển đến để mở L/C hoặc để thanh toán T/T.

Nếu nhận bằng tiền Việt Nam, ghi:

Nợ các TK  1121

Có TK 1388 – Phải thu khác (đơn vị giao ủy thác).

Nếu nhận bằng ngoại tệ, ghi:

Nợ các TK 1122 – tỷ giá thực tế

Có TK 1388 – Phải thu khác (đơn vị giao ủy thác)

2. Chuyển tiền để ký quỹ mở L/C:

Nợ TK 244 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược (theo tỷ giá thực tế) (TT200)

Nợ TK 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (theo tỷ giá thực tế) (TT133)

Có TK 1122 ( theo tỷ giá ghi sổ)

Có TK 515 (hoặc Nợ TK 635): Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ.

3. Nhận tiền ứng trước từ người giao ủy thác để trả/chi hộ các khoản thuế và phí liên quan đến nhập khẩu

Nợ 1121

Có 1388 – Phải thu khác (đơn vị giao ủy thác) 

4. Khi nhận hàng nhập khẩu

Khi nhận hàng thì theo dõi riêng hàng nhận ủy thác nhập khẩu trên hệ thống quản trị của mình, không hạch toán kế toán.

5. Khi xuất trả hàng nhập khẩu cho bên giao ủy thác

Khi xuất trả hàng cho bên giao ủy thác cũng theo dõi riêng, không hạch toán kế toán.

6. Thanh toán cho ncc nước ngoài

Nợ TK 1388 – Phải thu khác (bên giao ủy thác) 

Có TK 244 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược (theo tỷ giá lúc ký quỹ) (TT 200)

Có TK 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (theo tỷ giá lúc ký quỹ) (TT 133).

Hoặc Có 1122 – Nếu chuyển tiền cho ncc nc ngoài theo hình thức T/T.

Có TK 515 (hoặc Nợ TK 635): Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh nếu có ứng trước ngoại tệ.

7. Nộp hộ các loại thuế nk cho bên giao ủy thác: Thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu, Thuế TTĐB, Thuế BVMT:

Nợ TK 1388 – Phải thu khác (đơn vị giao ủy thác)

Có TK 1121.

8. Chi hộ khác cho doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu liên quan đến hoạt động nhận ủy thác nhập khẩu (phí ngân hàng, giám định hải quan, chi thuê kho, thuê bãi, chi bốc xếp, vận chuyển hàng, …)

Nợ TK 1388 – Phải trả khác (đơn vị giao ủy thác)

Có TK 1121

9. Xuất hóa đơn phí (hoa hồng) thực hiện nhập khẩu ủy thác

Xuất hóa đơn

Nợ các TK 131 – đơn vị giao ủy thác

Có TK 5112 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Nhận tiền phí/hoa hồng ủy thác

Nợ các TK 1121

Có TK 131 – Đơn vị giao ủy thác

2. Hướng dẫn thực hiện

Theo hạch toán các nghiệp vụ nêu trên thì chủ là các nghiệp vụ thu chi và xuất hóa đơn dịch vụ.

  1. Liên quan đến các nghiệp vụ thu chi thanh toán ngoại tệ thực hiện theo hướng dẫn tại “Theo dõi công nợ phải thu ngoại tệ”.
  2. Liên quan đến xuất hóa đơn dịch vụ thì thực hiện theo hướng dẫn tại “Bán dịch vụ và hàng hóa khác”.
  3. Liên quan đến các nghiệp vụ thu chi thanh toán VNĐ thì thực hiện theo hướng dẫn tại “Thu tiền bán hàng và điều chỉnh công nợ”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận