Nhập (độc lập) hóa đơn GTGT bán ra

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 16/06/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Chức năng

Trong một số trường hợp đặc biệt hóa đơn thuế gtgt bán ra có thể được cập nhật riêng (không hạch toán) để có thể lên được bảng kê và tờ khai thuế gtgt.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Báo cáo thuế\Hóa đơn GTGT bán ra.

  • Các bước thực hiện:

Khi vào menu, chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc.

Nhấn “Nhận”, chương trình hiện ra các hóa đơn GTGT bán ra đã cập nhật trước đó.

Màn hình khai báo thông tin hóa đơn GTGT bán ra:

Có thể thêm hoặc sửa hóa đơn.

Màn hình hiển thị sau khi khai báo hóa đơn thuế GTGT bán ra: 

Lưu ý: Khi này sẽ không theo dõi được công nợ chi tiết theo hóa đơn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận