Nhập các đơn hàng dở dang ban đầu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 28/05/2021

1. Chức năng

Nhập các đơn hàng còn dở dang (chưa thực hiện xong) khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Chỉ phải nhập một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

2. Hướng dẫn thực hiện

Đơn hàng dở dang ban đầu được lập tại menu:

Bán hàng\Đơn hàng\Đơn hàng bán.

Nhập như khi lập một đơn hàng mới. 

Hiện tại phần mềm chưa có chỗ nhập riêng cho đơn hàng dở dang ban đầu, mà sẽ nhập ở màn hình lập đơn hàng mới. Vì vậy cần thực hiện các bước theo “mẹo” sau:

1. Chỉnh sửa kỳ mở sổ lại trước so với ngày muốn nhập các đơn hàng dở dang ban đầu.

Ví dụ: Kỳ mở sổ hiện tại là 1 năm 2020, nếu đơn hàng dở dang là của ngày 01-12-2019 thì sửa kỳ mở sổ lại thành 12-2019.

2. Chỉnh Khóa nhập liệu và đóng kỳ kế toán lại trước kỳ mở sổ thành 30-11-2019.

3. Nhập các đơn hàng còn dở dang tại menu: Bán hàng\Đơn hàng\Đơn hàng bán.

4. Chỉnh lại kỳ mở sổ và ngày khóa sổ lại như trước khi sửa ở mục 1 và 2.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận