Mua TSCĐ và CCDC

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Hạch toán

Nhập mua TSCĐ

Nợ TK 211 – TSCĐ, 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT 

Có TK 331 

Nhập mua CCDC đưa vào sử dụng trực tiếp

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT 

Có TK 331 

Nhập mua CCDC lưu kho và đưa dần vào sử dụng theo nhu cầu

Nợ TK 153 – CCDC 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT 

Có TK 331

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Các phương án thực hiện trên phần mềm

Đối với CCDC nhập mua lưu kho rồi đưa vào sử dụng theo nhu cầu thì thực hiện nhập mua như nhập mua vật tư, hàng (xem hướng dẫn ở các phần liên quan đến mua hàng hòa, vật tư). Ở đây không trình bày trường hợp này.

Đối với TSCĐ, CCDC mua về đưa vào sử dụng ngay thì phần mềm cho phép có 2 lựa chọn:

1. Khai báo các tscđ, ccdc như là một mặt hàng và nhập mua tscđ, ccdc cùng một màn hình nhập liệu như khi nhập mua hàng hóa.

Lựa chọn này cho phép lập đơn hàng mua tài sản, ccdc và theo dõi việc thực hiện đơn hàng, giống như đơn hàng mua hàng hóa.

2. Sử dụng menu riêng – “Mua dịch vụ và hàng hóa khác” – để nhập mua tài sản, ccdc.

Lựa chọn này không cho phép lập đơn hàng mua tài sản và ccdc như khi mua hàng hóa. Khi này có thể theo dõi thực hiện các đơn hàng, hợp đồng mua tài sản, ccdc bằng trường dự án (xem hướng dẫn tại phân hệ “quản lý dự án, công trình”).

Đối với các đơn vị thường xuyên có phát sinh mua ccdc, tscđ thì có thể sử dụng phương án 1, đối với các đơn vị ít phát sinh hơn – sử dụng phương án 2. Hoặc cân nhắc cụ thể để có lựa chọn phù hợp.

2.2. Mua tài sản, công cụ tại menu “Mua dịch vụ và hàng hóa khác”

Menu thực hiện: 

Mua hàng/Mua dịch vụ và hàng hóa khác/Mua dịch vụ và hàng hóa khác.

Màn hình nhập mua:

2.3. Mua tài sản, công cụ như là một mặt hàng

 • Khai báo tài sản, ccdc

Menu thực hiện

Tồn kho \ Danh mục vật tư, kho \ Danh mục hàng hóa, vật tư 

Lưu ý:

  • Loại vật tư: Chọn Loại vật tư “22 – Phụ tùng, công cụ”. 
  • Theo dõi tồn kho: 0 – Không.

  • Lập phiếu nhập mua tài sản, ccdc

Menu thực hiện 

Mua hàng/Nhập mua hàng/Nhập hàng.

Lưu ý: Có thể lập đơn hàng mua nếu có yêu cầu và và khi lập phiếu nhập mua thì có thể kế thừa từ đơn hàng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận